Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

Verantwoord datagebruik en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie heeft op basis van twee uitgevoerde verkennende onderzoeken naar privacy en het gebruik van data, een discussienotitie voor de gemeenteraad opgesteld. De notitie Verantwoord datagebruik en de rol van de raad is op 9 september in de vergadering van de commissie Bestuur behandeld. Op 31 augustus 2021 hield de Rekenkamercommissie een hearing voor de raad over dit onderwerp, met presentaties van het Rathenau instituut, gemeente Breda en gemeente 's-Hertogenbosch. De Rekenkamercommissie toonde in een animatiefilmpje het gebruik van de datawijzer door raadsleden. De gemeenteraad nam op 22 september 2021 een breed gesteunde motie aan over het onderzoek. Op 22 oktober 2021 stuurde de Rekenkamercommissie een brief naar de gemeenteraad over de afronding van dit onderzoekstraject.

 

Nieuwe onderzoeken gestart

De Rekenkamercommissie heeft op 26 augustus 2021 twee nieuwe onderzoeken aangekondigd bij de gemeenteraad: het onderzoek Subsidiebeleid Bossche culturele instellingen en het onderzoek Grondbeleid. Ook start de Rekenkamercommissie een onderzoek naar de doorwerking van haar onderzoeken van de laatste vijf jaar.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Onderzoek Subsidiebeleid Bossche Culturele instellingen. De doelstelling van het onderzoek is om voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken of- en op welke wijze de subsidiesystematiek er toe bijdraagt dat de met subsidies gefinancierde beleidsdoelstellingen bereikt worden en hoe dat inzichtelijk is of kan worden gemaakt voor de raad. Dit onderzoek is op 26 augustus 2021 per brief aangekondigd bij de gemeenteraad. Het onderzoek is inmiddels gestart.
  • Onderzoek Grondbeleid. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzichtelijk maken in hoeverre de ambities en doelstellingen die zijn opgenomen in het grondbeleid, daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het onderzoek start in oktober 2021 en is aangekondigd bij de gemeenteraad.
  • Onderzoek Doorwerking rekenkameronderzoeken. Dit onderzoek start eind 2021.