Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Eric Verkaar benoemd tot voorzitter rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch

De heer Verkaar actief als extern lid van de rekenkamercommissie sinds 2013, is door de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch als voorzitter benoemd. De benoeming vond plaats in de raadsvergadering van 2 februari 2021. 

Actueel

Verantwoord datagebruik en de rol van de raad

De rekenkamercommissie heeft op basis van twee uitgevoerde verkennende onderzoeken naar privacy en het gebruik van data, een discussienotitie voor de gemeenteraad opgesteld. Naar verwachting wordt de notitie Verantwoord datagebruik en de rol van de raad begin september in de vergadering van de commissie bedrijvigheid behandeld. 

 

Onderzoek Sturing op jeugdhulp

Op 12 april is in I&O het rapport Sturing op jeugdhulp door de rekenkamercommissie toegelicht. Het rapport met bijbehorende raadsvoorstel is besproken in de commissie Sociaal van 21 april en staat geagendeerd ter besluitvorming in de raadsvergadering van 18 mei. 

 

Bijeenkomst participatie

Op 18 maart jl. heeft de bijeenkomst participatie plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken staat van burgerparticipatie. Er is op deze avond een andere wijze om naar de mogelijkheden omtrent burgerparticipatie te kijken, ge├»ntroduceerd. Aan de hand van enkele fictieve casussen is geoefend met deze manier van werken. Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de raad met de bijlagen van de sessie van 18 maart 2021.

 

Onderzoeksprogramma 2021

Op maandag 23 maart is aan de raad het onderzoeksprogramma 2021 aangeboden. 

U treft het onderzoeksprogramma aan bij de publicaties

 

Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag 2020 is op 16 maart 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. 

U treft het jaarverslag aan bij de publicaties 

 

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Sturing op Jeugdzorg is afgerond en toegelicht aan de raad (12 april 2021). Het rapport is behandeld in de commissie Sociaal van 21 april en het bijbehorende raadsvoorstel ligt ter besluitvorming voor in de raad van 18 mei.
  • Data en de rol van de raad. De rekenkamercommissie heeft samen met Utrecht Data School een handige tool (DataWijzer) voor raadsleden ontwikkeld die kan bijdragen aan een evenwichtige beoordeling van raadsvoorstellen waarin data een belangrijke rol speelt. Samen met een rapportage van twee verkennende onderzoeken die zijn uitgevoerdis deze tool aangeboden aan de raad.