Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamer van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De rekenkamer levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

20-2-2024 Jaarverslag 2024 aangeboden aan gemeenteraad

De rekenkamer heeft haar jaarverslag over 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Ook dit jaar is het verslag toegankelijk vormgegeven, op een enkele A4.

23-1-2024 De Rekenkamer 's-Hertogenbosch zoekt een nieuw lid

Vanwege een aflopende benoemingstermijn hebben we plaats voor een nieuw lid van de rekenkamer! Wij zoeken een maatschappelijk betrokken teamspeler met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kritisch vermogen, gecombineerd met interesse in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hebt u interesse en voldoet u aan het profiel? Solliciteer dan uiterlijk 25 februari 2024 via www.werkenbijs-hertogenbosch.nl. Een uitgebreid functieprofiel vindt u hier. Wij zien uit naar uw reactie!

1-11-2023 ‘Energietransitie: nog werk aan de winkel!’

De rekenkamer verrichtte samen met de rekenkamers van Oss, Tilburg en Breda onderzoek naar de energietransitie. Zij onderzochten de haalbaarheid van de gemeentelijke doelen en de sturing door de raden op de energietransitie. De conclusie is dat er vooruitgang is, maar dat er nog stappen gezet moeten worden om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De rekenkamers vinden ook dat de gemeenteraden hun rol niet goed kunnen invullen. Voor ’s-Hertogenbosch wijst de rekenkamer op het risico van volledige afhankelijkheid van het project Duurzame Polder en gaat zij in op het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad.

Het onderzoek bestaat uit een rapportage voor en over ’s-Hertogenbosch, een samenvattende factsheet en een rapportage voor de vier gemeenten. Zie ook het persbericht en de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad. De raad besprak het rapport op 12 december 2023.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de rekenkamer de volgende onderzoeken uit:

  • Een onderzoek naar het Theater aan de Parade (op verzoek van de gemeenteraad).
  • Een onderzoek naar Toezicht en handhaving milieubelastende activiteiten.
  • Wonen en zorg (2024).
  • Een nieuw onderzoeksprogramma is in voorbereiding. 

Handreikingen en checklists

De rekenkamer heeft de afgelopen jaren documenten opgesteld die ook los van de onderzoeken interessant blijven voor raadsleden en andere belangstellenden:

  • Datawijzer voor raadsleden, hulpmiddel bij raadsvoorstellen waarbij data worden ingezet. Met animatiefilmpje.
  • Stappenplan 'rol van de raad in (complexe) participatieprocessen'.
  • Checklist voor raadsleden bij besluitvorming over grote projecten.