Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

‘Weinig samenhang beleid en subsidies culturele sector’

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de Bossche culturele sector. De vraag was of de subsidiesystematiek bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelen in de culturele sector. En hoe de raad hierop kan controleren. De conclusie is dat er geen duidelijk beeld is van de samenhang tussen de doelen van het cultuurbeleid en de resultaten. Het is niet duidelijk welke bijdrage cultuursubsidies leveren aan welke doelen van het cultuurbeleid. De Rekenkamercommissie beveelt onder meer aan om een uitvoeringsprogramma op te stellen.

Het rapport ‘Subsidiebeleid Bossche culturele sector’ is op 28 januari 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandelde het rapport op 8 maart 2022 en nam een amendement aan. Het persbericht vindt u hier.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Onderzoek Grondbeleid. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzichtelijk maken in hoeverre de ambities en doelstellingen die zijn opgenomen in het grondbeleid, daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het onderzoek is per brief aangekondigd bij de gemeenteraad en is in november 2021 gestart.
  • Opvolgingsonderzoek. Doel is te zoeken naar de patronen in de opvolging van de aanbevelingen in de afgelopen vijf jaar om daar lering uit te trekken. Dit onderzoek start  in februari 2022.