Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

22-3-2022: Jaarverslag 2022 aangeboden aan gemeenteraad

De Rekenkamercommissie heeft haar jaarverslag 2022 met aanbiedingsbrief aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag is voor het eerst vormgegeven op 1 A4-tje.

17-3-2022: Werksessie 'Grip op gemeentefinanciën' voor raads- en commissieleden

Op woensdag 12 april 2023 organiseert de Rekenkamercommissie een werksessie voor raads- en commissieleden over over ‘grip op gemeentefinanciën. Hoe kunnen raads- en commissieleden goede vragen stellen over gemeentefinanciën en er waardevolle debatten over voeren?

2-2-2023: Onderzoeksprogramma 2023

Het onderzoeksprogramma 2023 is aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin beschrijft de Rekenkamercommissie haar activiteiten en onderzoeken in 2023.

23-1-2023: Start onderzoek naar Energietransitie

De Rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch is gestart met een onderzoek naar de energietransitie. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de rekenkamers van 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Oss. Deze rekenkamer(commissie)s willen de gemeenteraden inzicht te geven in de stand van zaken van de energietransitie in hun gemeente. Er wordt gekeken naar de doelen die door de gemeenten zijn vastgesteld. Dit in relatie tot de resultaten van de Regionale Energie Strategie van de betrokken regio's. Ook de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraden worden in beeld gebracht. Het onderzoek is op 23 januari 2023 aangekondigd bij de betrokken gemeenteraden.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Opvolgingsonderzoek. Doel is te zoeken naar de patronen in de opvolging van de aanbevelingen in de afgelopen vijf jaar om daar lering uit te trekken.
  • Vooronderzoek leefbaarheid en voorzieningen.
  • Onderzoek naar de energietransitie, door de rekenkamers van 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Oss.
  • Workshop voor raadsleden over de begrotingscyclus (sturing, politieke keuzes).

Handreikingen en checklists

De Rekenkamercommissie heeft de afgelopen jaren documenten opgesteld die ook los van de onderzoeken interessant blijven voor raadsleden en andere belangstellenden:

  • Datawijzer voor raadsleden, hulpmiddel bij raadsvoorstellen waarbij data worden ingezet. Met animatiefilmpje.
  • Stappenplan 'rol van de raad in (complexe) participatieprocessen'.
  • Checklist voor raadsleden bij besluitvorming over grote projecten.