Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamer van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De rekenkamer levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

1-11-2023 ‘Energietransitie: nog werk aan de winkel!’

De rekenkamer verrichtte samen met de rekenkamers van Oss, Tilburg en Breda onderzoek naar de energietransitie. Zij onderzochten de haalbaarheid van de gemeentelijke doelen en de sturing door de raden op de energietransitie. De conclusie is dat er vooruitgang is, maar dat er nog stappen gezet moeten worden om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De rekenkamers vinden ook dat de gemeenteraden hun rol niet goed kunnen invullen. Voor ’s-Hertogenbosch wijst de rekenkamer op het risico van volledige afhankelijkheid van het project Duurzame Polder en gaat zij in op het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad.

Het onderzoek bestaat uit een rapportage voor en over ’s-Hertogenbosch, een samenvattende factsheet en een rapportage voor de vier gemeenten. Zie ook het persbericht en de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad. De raad bespreekt het rapport op 12 december 2023.

28-9-2023: Rekenkamerbrief Verkenning Wonen

De rekenkamer heeft een brief naar de raad gestuurd over de verkenning wonen die zij heeft afgerond. In de brief gaat de rekenkamer in op de informatievoorziening aan de gemeenteraad over wonen. En kondigt zij een vervolg aan: het volgen van het onderwerp 'wonen en zorg'.

4-7-2023: Rekenkamercommissie wordt Rekenkamer

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft een nieuwe verordening vastgesteld en de vier leden van de rekenkamer benoemd en beedigd. Na 18 jaar rekenkamercommissie verandert de juridische vorm en zijn we formeel een rekenkamer. Dit vanwege de Wet versterking decentrale rekenkamers. De inzet voor en ondersteuning van de gemeenteraad blijven onveranderd!

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de rekenkamer de volgende onderzoeken uit:

  • Een onderzoek naar het Theater aan de Parade (op verzoek van de gemeenteraad).
  • Wonen en zorg (2024)
  • Een nieuw onderzoeksprogramma is in voorbereiding. 

Handreikingen en checklists

De rekenkamer heeft de afgelopen jaren documenten opgesteld die ook los van de onderzoeken interessant blijven voor raadsleden en andere belangstellenden:

  • Datawijzer voor raadsleden, hulpmiddel bij raadsvoorstellen waarbij data worden ingezet. Met animatiefilmpje.
  • Stappenplan 'rol van de raad in (complexe) participatieprocessen'.
  • Checklist voor raadsleden bij besluitvorming over grote projecten.