Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

1-9-2022: Doelen grondbeleid niet helder en zichtbaar genoeg

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch deed onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente. Om de rol van gemeenteraad in het grondbeleid, mede in relatie tot beleidsterreinen zoals woningbouw en duurzaamheid te kunnen versterken.

De rekenkamercommissie wil met het onderzoek laten zien in hoeverre de ambities en doelstellingen die zijn opgenomen in het grondbeleid worden gerealiseerd. Hoe vult de gemeente het grondbeleid in? En hoe draagt dit bij aan doelen die de gemeente heeft? De rekenkamercommissie stelt de vraag hoe het grondbeleid bijdraagt aan (beleids)thema’s als wonen, duurzaamheid en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In het onderzoek beschrijft de commissie een aantal goede voorbeelden uit andere gemeenten. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen over de toegankelijkheid van het grondbeleid in de jaarstukken, het (ook) rapporteren over inhoudelijke doelstellingen en het aanbrengen van orde in de rapportages aan de raad over projecten.

De rekenkamercommissie licht het rapport 'Grondbeleid gemeente 's-Hertogenbosch' op 12 september 2022 toe in de raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten. De gemeenteraad behandelt het rapport op 4 oktober 2022. Het persbericht vindt u hier. Op 21 september 2022 stuurde de commissie een aanvullende brief naar de raad.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit:

  • Opvolgingsonderzoek. Doel is te zoeken naar de patronen in de opvolging van de aanbevelingen in de afgelopen vijf jaar om daar lering uit te trekken. Dit onderzoek is in februari 2022 gestart.
  • Vooronderzoek Leefbaarheid en Voorzieningen.