Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamer van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De rekenkamer levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

4-7-2023: Rekenkamercommissie wordt Rekenkamer

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft een nieuwe verordening vastgesteld en de vier leden van de rekenkamer benoemd en beedigd. Na 18 jaar rekenkamercommissie verandert de juridische vorm en zijn we formeel een rekenkamer. Dit vanwege de Wet versterking decentrale rekenkamers. De inzet voor en ondersteuning van de gemeenteraad blijven onveranderd!

27-6-2023: Vooronderzoek Leefbaarheid in 's-Hertogenbosch

De rekenkamer heeft het vooronderzoek 'Leefbaarheid in 's-Hertogenbosch' aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamer heeft het begrip leefbaarheid verkend, een lokale en landelijke monitor voor leefbaarheid vergeleken voor drie buurten. En aangegeven welke vragen de raad moet beantwoorden als hij onderbouwd wil sturen op leefbaarheid. Het rapport met aanbiedingsbrief vindt u hier.

26-6-2023: Rapport Opvolgingsonderzoek aangeboden aan gemeenteraad

De rekenkamer heeft haar rapport 'Van harte aanbevolen! - Opvolging van rekenkameronderzoek in 's-Hertogenbosch' aangeboden aan de raad. De rekenkamer onderzocht de opvolging van haar onderzoeken in de periode 2016-2021. Wat zijn hierin de rode draden? En wat kunnen raad, college en rekenkamer hiervan leren? Het rapport met aanbiedingsbrief vindt u hier.

10-5-2023: Werksessie 'Grip op gemeentefinanciën' voor raads- en commissieleden

Op woensdag 12 april 2023 organiseerde de Rekenkamercommissie een werksessie voor raads- en commissieleden over over ‘grip op gemeentefinanciën. Hoe kunnen raads- en commissieleden goede vragen stellen over gemeentefinanciën en er waardevolle debatten over voeren? Het eindverslag van de sessie, de presentatie en de aanbiedingsbrief zijn beschikbaar.

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de rekenkamer de volgende onderzoeken uit:

  • Onderzoek naar de energietransitie, door de rekenkamers van 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Oss. Het onderzoek is op 23 januari 2023 aangekondigd bij de betrokken gemeenteraden.
  • Een onderzoek naar het Theater aan de Parade (op verzoek van de gemeenteraad).
  • Een verkenning van het onderwerp 'Wonen'. 
  • Vervolgsessie voor raadsleden 'Grip op gemeentefinanciën'.

Handreikingen en checklists

De rekenkamer heeft de afgelopen jaren documenten opgesteld die ook los van de onderzoeken interessant blijven voor raadsleden en andere belangstellenden:

  • Datawijzer voor raadsleden, hulpmiddel bij raadsvoorstellen waarbij data worden ingezet. Met animatiefilmpje.
  • Stappenplan 'rol van de raad in (complexe) participatieprocessen'.
  • Checklist voor raadsleden bij besluitvorming over grote projecten.