Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer 's-Hertogenbosch bestaat uit vier  leden, onder wie de voorzitter. De secretaris ondersteunt de rekenkamer. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer.