Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf externe leden, onder wie de voorzitter. De secretaris ondersteunt de Rekenkamercommissie. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de Rekenkamercommissie.

  • Dhr. E.A.M.J. Verkaar (voorzitter)
  • Mw. D. Haenen
  • Dhr. L. Konings
  • Dhr. M van der Horst
  • Mevr. G. van den Berg-Melis
  • Dhr. H.W.M. Wouters (secretaris)