Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf externe leden en twee raadsleden. De voorzitter van de commissie is een extern lid. De secretaris ondersteunt de Rekenkamercommissie. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de Rekenkamercommissie.

  • Dhr. E.A.M.J. Verkaar (Voorzitter)
  • Mw. D. Haenen (extern lid)
  • Dhr. L. Konings (extern lid)
  • Dhr. M van der Horst (extern lid)
  • Mevr. G. van den Berg-Melis (extern lid)
  • Dhr. A.J.G. de Groot (raadslid)
  • Dhr. J.J.M. Gersjes (raadslid)
  • Dhr. H.W.M. Wouters (secretaris)