Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Doel van de rekenkamer

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De rekenkamer richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Kortom: wat komt er terecht van de beleidsvoornemens van de gemeente? De rekenkamer zoekt naar mogelijkheden om het bestuur van de gemeente te verbeteren. Lees meer over ons werk in onze brochure voor raadsleden.

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een korte animatie laten maken. Deze laat zien wat een rekenkamer is en doet, hoe ze de gemeenteraad ondersteunt en bijdraagt aan het bestuur van de gemeente:

Animatie over het werk van de rekenkamer

Publicaties

Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. De rekenkamer werkt met verschillende onderzoeksmethoden aan de onderwerpen. De gepubliceerde onderzoeksrapporten, jaarverslagen en onderzoeksprogramma’s staan op deze pagina.

Verordening en Reglement van Orde

De Verordening Rekenkamer 's-Hertogenbosch 2023 en het Reglement van Orde Rekenkamer 's-Hertogenbosch 2023 vindt u op de website overheid.nl.