Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamercommissie

Doel van de Rekenkamercommissie

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te hebben. De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De Rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Kortom: wat komt er terecht van de beleidsvoornemens van de gemeente? De commissie zoekt naar mogelijkheden om het bestuur van de gemeente te verbeteren. 

Publicaties

Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. De Rekenkamercommissie werkt met verschillende onderzoeksmethoden aan de onderwerpen. De gepubliceerde onderzoeksrapporten, jaarverslagen en onderzoeksprogramma’s vindt u hier.

Verordening

De 'Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch 2015' vindt u op de website van de Overheid.