Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Contact

De Rekenkamer kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Ideeën voor onderwerpen vindt ze bijvoorbeeld via de programmabegroting, raadsnotulen en de actualiteit. Maar ook suggesties van inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn welkom.

Vragen of ideeën?

Vragen over de Rekenkamer of suggesties voor onderzoeksonderwerpen kunt u doorgeven aan de secretaris. Doe dit bij voorkeur per e-mail via dit formulier
Telefonisch contact is mogelijk tijdens kantooruren op nummer (073) 615 54 11.